Par mācību maksu:

Paldies audzēkņu vecākiem, kuri maksu par skolu nokārto laicīgi!